Przejdź do treści

Regulamin szkolenia

1. W trakcie zajęć opiekun psa zobowiązuje się do wykonywania instrukcji i poleceń instruktora, które dotyczą szkolenia psa i porad behawioralnych.
2. Dla zwiększenia efektywności szkolenia, opiekun jest zobowiązany do pracy z psem również na co dzień.
3. Opiekun ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez siebie jak i przez psa pozostającego pod jego opieką
4. Opiekun jest zobowiązany sprzątać po swoim psie oraz do posiadania woreczków do „ psiej toalety” . Opiekun nie dopuszcza do załatwiania się psa na placu szkoleniowym. Pies powinien mieć zaspokojone potrzeby fizjologiczne, w czasie wcześniejszego krótkiego spaceru.
5. Podczas zajęć grupowych opiekun zobowiązany jest przez cały czas trzymać swojego psa na smyczy. Ewentualne odstępstwa od tej zasady dopuszczalne są jedynie na wyraźne polecenie instruktora w trakcie ćwiczeń.
6. Opiekun zobowiązany jest zachowywać ze swoim psem odpowiedni odstęp od innych psów, aby nie zakłócać zajęć .
7. Na zajęcia z psem należy przychodzić punktualnie, zajęcia nie są przedłużane z powodu spóźnienia któregokolwiek z uczestników.
8. Zajęcia , na których nieobecność nie została wcześniej zgłoszona – przepadają .
9. Opłata za kurs jest wnoszona w pierwszym dniu zajęć . W przypadku rezygnacji kwota nie podlega zwrotowi.