Przejdź do treści

Regulamin pensjonat

Regulamin Centrum „Zootelik- Lupus” określa warunki korzystania z usług. Właściciel przekazując zwierzę pod opiekę automatycznie akceptuje warunki regulaminu.

1. Centrum „Zootelik- Lupus” zobowiązuje się otoczyć każde powierzone zwierzę najlepszą możliwą opieką .

2. Przed pozostawieniem zwierzęcia w pensjonacie właściciel udziela informacji, dotyczących pozostawianego zwierzęcia.

3. Do hotelu przyjmowane są zwierzęta zdrowe, posiadające książeczki zdrowia (aktualne
szczepienie i odrobaczenie). W przypadku występowania choroby przewlekłej u zwierzęcia należy o tym powiadomić .

4. Pensjonat może odmówić przyjęcia zwierząt:
a. agresywnych w stosunku do ludzi lub zwierząt,
b. chorych w sposób stwarzający groźbę zarażenia innych zwierząt,
c. w bardzo słabej kondycji zdrowotnej
d. bez ważnych szczepień i zabezpieczeń przeciw pasożytom

5. Płatność za pobyt przyjmuje się w dniu przybycia zwierzęcia do pensjonatu . W cenę pobytu nie jest wliczona pielęgnacja – jest to usługa dodatkowo płatna .

6. Właściciel zgadza się na pokrycie ewentualnych kosztów leczenia weterynaryjnego jego
zwierzęcia, jeśli zaistnieje potrzeba jego stosowania.

7.Właściciel rozumie , że zwierzęta mogą bawić się na tyle intensywnie , że w trakcie zabaw mogą ulec zranieniom i nie będzie wnosić pretensji związanych z tego typu urazami .

8. Wszelkie przedmioty, a szczególnie legowiska , czy zabawki, przywiezione ze zwierzęciem mogą ulec zniszczeniu lub zagubieniu i właściciel nie będzie wnosić pretensji .

9.Doba w hotelu trwa 24h i rozliczna jest wg . stawki podanej na stronie www.zootelik-lupus.pl

10. Pobyt zwierzęcia w Centrum ” Zootelik- Lupus” może zostać przedłużony:
a. po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby przez właściciela
b. jedynie za zgodą Centrum

11.Właściciel może odebrać swoje zwierzę przed upływem ustalonego terminu pobytu po
uprzednim poinformowaniu Centrum „Zootelik-Lupus”.

12. W przypadku skrócenia terminu pobytu wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

13. Właściciel zgadza się na bezpłatne umieszczenie zdjęć lub filmów z udziałem jego zwierzęcia w materiałach ilustrujących działania Centrum „Zootelik-Lupus” na jego stronie www oraz portalach społecznościowych.

14. Właściciel wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 10.05.2018 r. o Ochronie danych Osobowych Dz. Ust. poz. 1000 wyłącznie dla potrzeb
niezbędnych do realizacji czynności, związanych z usługami, które zamówił w Centrum „Zootelik-Lupus”.

15. W sprawach, których nie opisuje niniejszy regulamin, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.